Szentesi Református Idősek Otthona

Legyen nálunk otthon!
Tájékoztató
Az ápolásról, gondozásról
Mentálhigiéniés munkáról
A megnyitó képei
Házirend
SzMSz
Szakmai Program
Kapcsolat
Linkek
Pályázatok
Hirdetés
Sajtómegjelenés


Az Idősek Otthona hivatalos megnyitójára a 2008. február 7-én tartott hálaadó istentiszteleten került sor. Igei köszöntőt mondott Kovách Péterné Mészáros Erzsébet lelkipásztor. Isten igéjét Dr. Bölcskei Gusztáv, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke tartotta. Köszöntőt mondott Szirbik Imre, Szentes Város polgármestere, Czibere Károly a Szeretetszolgálati Iroda vezetője. Az építkezés történetét Kovách Péter lelkipásztor ismertette, a lakók nevében Dr. Imre Ernő ny.lelkipásztor mondott köszöntőt.


Honlapkészítés