Szentesi Református Idősek Otthona

Legyen nálunk otthon!
Tájékoztató
Az ápolásról, gondozásról
Mentálhigiéniés munkáról
A megnyitó képei
Házirend
SzMSz
Szakmai Program
Kapcsolat
Linkek
Pályázatok
Hirdetés
Sajtómegjelenés


MENTÁLHIGIÉNÉ

Mentálhigiénés gondozás

A mentálhigiénés gondozás nagy hangsúlyt kap az Otthonban. Ebben a munkában tulajdonképpen az intézmény minden dolgozója részt vesz valamilyen formában. A munkatársak őszinte, személyes odafordulása, a nyitottságuk, toleranciájuk és az elhivatottságuk az, amely az otthonosságérzés kialakulását elősegíti és megteremti a bizalom alapját. Közös feladat, hogy az idősek lelki egészségét megőrizzük.

Az idős ember hajlamos felhagyni korábbi szokásaival, visszahúzódóvá válik, esetleg a környezetében élőket elveszíti, ezért az idős kort sokan a veszteségek koraként tartják számon. Az intézménybe való beköltözés, az „intézményi lét” tovább növelheti az izolációt.

Célunk: az Otthonban élő idősek személyiség-szerkezetének fenntartása, belső harmóniájának megőrzése, ezáltal segítve elő a környezetébe való beilleszkedést, békés, szeretetteljes, konfliktusmentes intézményi lét megélését.

Kötelességünk segíteni az egyént az életkorral járó lehetőségek megtalálásában, kihasználásában és a bizonyos életterületek beszűkülésének elfogadásában, miközben megtartjuk érdeklődését. Olyan személyre szabott bánásmódot biztosítunk mindenki számára, amely elősegíti az élet utolsó szakaszának méltó befejezését. Szeretnénk, ha a korábbi életeseményeikre való visszatekintés, nem csupán nosztalgia lenne, emlékezés a „régi, szép időkre”, hanem az erőgyűjtés forrása a lakóink számára.

Ezen feladatokat a mentálhigiénés csoport látja el.

A csoport tagjai:
Mentálhigiénés munkatárs
Lelkész
Foglalkoztatásszervező munkatárs

A csoportban, a feladatmegoldás követelményeinek megfelelően, munkaterületekre lebontva oszlanak meg a teendők.

Egyéni mentálhigiéné feladatköre

- Az előgondozásban való részvétel
- Az új életmódba való beilleszkedés és a szociális beilleszkedés elősegítése
- A családdal, a hozzátartozókkal való érzelmi kapcsolat fenntartásának elősegítése
- A veszteségélmények feldolgozásának, a gyászmunka elősegítése
- A haldokló kísérése, a hozzátartozó segítése, érzelmi támogatása
- Pszichés támogatás, önbizalom erősítése
- Aktivitásra ösztönzés

A lelkigondozás a napi tevékenységek szerves része.
Az egyéni mentálhigiénés munka keretein belül nyílik lehetőség a professzionális segítő beszélgetésekre, segítő kapcsolat kiépítésére és lelkigondozói tevékenység igénybevételére.Lakók közösségi mentálhigiénéje
Az új környezetben és közösségben való élet alkalmazkodást, empátiát és toleranciát kíván meg a lakók egymás közti kapcsolatában. A közösség kiépítését kis és nagycsoportos foglalkozások körében valósítjuk meg.

A közösségen belüli interperszonális kapcsolatok kialakítása
A kialakult feszültségek, konfliktus- és krízishelyzetek megelőzése
Társas kapcsolatok kiépítése, melyek célja:
- elősegíteni a lakók egymás közötti kapcsolatának kiépülését
- a dolgozók és a lakók közötti kapcsolat építése

Munkahelyi mentálhigiéné:
A munkahely a felnőttkori szocializáció színtere és alapvető meghatározója az ember identitásának, önbecsülésének, önmegvalósításának, társadalomban elfoglalt helyének.
Célunk az adott munkahelyi feltételek mellett, jó légkör és hangulat kialakítása.
Munkatársaink szakmai továbbképzését szintén fontos feladatunknak tekintjük. Dolgozóink részére - a kiégés megelőzésének érdekében – rendszeres tréningeket, csoportos megoldási lehetőségeket kínálunk.


Honlapkészítés